Prezes NBP: Podwyżki stóp proc. około połowy ’22 lub kwartał wcześniej / PAP

Prezes NBP: Podwyżki stóp proc. około połowy '22 lub kwartał wcześniej / PAP

Prof. Adam Glapiński, Prezes NBP (Fot. NBP)

2021-05-07 17:41  Warszawa (PAP)

Podwyżki stóp proc. w Polsce nastąpią prawdopodobnie około połowy 2022 r. lub kwartał wcześniej, po zakończeniu programu skupu obligacji – powiedział w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński. Jego zdaniem, inflacja w Polsce napędzana jest wyłącznie przez czynniki podażowe i nie ma oznak presji popytowej.

„Zapewniam państwa, że jeżeli powstaną przesłanki do zmiany polityki pieniężnej, to ani jeden miesiąc nie zostanie zmarnowany i do tego przystąpimy. Powtarzam – w świetle dzisiejszej wiedzy prawdopodobnie o tym zaczniemy myśleć w połowie przyszłego roku. Chciałbym (…), by to nastąpiło: by wybuchł rozwój gospodarczy, pandemia się skończyła i zaczniemy się przyglądać z niepokojem (…), że trzeba będzie podjąć jakieś działania. (…) Przewiduję w tej chwili, że to może nastąpi w połowie 2022 r., może kwartał wcześniej” – powiedział Glapiński.

„Stabilizacja stóp procentowych do końca kadencji tej Rady jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, ale teraz pewnym scenariuszem jest też to, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, to natychmiast polityka pieniężna NBP się zmieni. Prawdopodobieństwo tego uważam za niesłychanie małe. Absolutnie – obniżania stóp – tego tematu nie ma w tej chwili. Jest kwestia, kiedy można się zastanawiać na zmianą, normalizacją polityki pieniężnej. Może gdzieś w odległym terminie przyszłego roku ta dyskusja będzie na stole” – dodał.

Według Glapińskiego zmiana polityki EBC będzie bardzo ważnym sygnałem dla NBP, a zacieśnianie polityki pieniężnej w kraju będzie mogło nastąpić, gdy będzie pewne, że gospodarka weszła na ścieżkę trwałego wzrostu i może pojawić zagrożenie wystąpienia presji popytowej na inflację.

Prezes NBP poinformował, że podwyżki stóp procentowych w Polsce nastąpią dopiero po zakończeniu skupu aktywów.

W marcu prezes poinformował na konferencji, że „nie ma mowy” o zakończeniu programu skupu obligacji, a program ten będzie trwał tak długo, jak to będzie potrzebne, „być może już zawsze”.

Według Glapińskiego ostatnie zmiany w treści komunikatu RPP nie zapowiadają zmiany polityki banku centralnego.

(…)

(PAP Biznes)

luk/ pat/ map/ tus/ ana/

 

2021-05-07 16:21  Warszawa (PAP)

Zmiana polityki EBC będzie bardzo ważnym sygnałem dla NBP – powiedział w trakcie konferencji prasowej online prezes NBP Adam Glapiński.

„Prowadzimy politykę podobną do Fedu i EBC. (…) Jak EBC zmieni swoje nastawienie, to będzie dla nas bardzo, bardzo ważny czynnik zewnętrzny, który musimy brać pod uwagę” – powiedział. (PAP Biznes)

tus/ ana/

 

2021-05-07 16:17  Warszawa (PAP)

W ciągu tygodnia, dwóch NBP przedstawi raport dotyczący cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC) – powiedział w trakcie konferencji prasowej online prezes NBP Adam Glapiński. Prezes podtrzymał stanowisko NBP, że nie widać celowości wdrożenia tego instrumentu w Polsce.

„W najbliższym czasie przedstawię państwu, dosłownie w ciągu tygodnia, dwóch obszerny raport, który zbiera te elementy, nad którymi pracujemy i nasz stosunek do tego (CBDC – PAP). On jest taki: badania prowadzimy, będziemy prowadzić (…) bardzo usilnie to obserwujmy, trzymamy rękę na pulsie, ale na razie celowości wprowadzania tego pieniądza nie widzimy” – powiedział. (PAP Biznes)

tus/ ana/

 

2021-05-07 16:10  Warszawa (PAP)

NBP podjął się zadania obniżania rentowności obligacji – powiedział w trakcie konferencji prasowej online prezes NBP Adam Glapiński.

„Skup obligacji jest szerszy niż poprzednio. Robimy to dlatego, że podjęliśmy się zadania wpływania na rentowność obligacji i to jest nowe zadanie, w ramach którego dążymy do obniżenia koszów obsługi długu przez Polskę” – powiedział. (PAP Biznes)

tus/ ana/

 

2021-05-07 16:09  Warszawa (PAP)

Orzeczenie TSUE ws. kredytów walutowych niewiele zmienia w kwestii kredytów CHF – powiedział w trakcie konferencji prasowej online prezes NBP Adam Glapiński.

„To orzeczenie TSUE można ocenić jako kontynuację dotychczasowej linii orzeczniczej TSUE. (….) Ono niewiele zmienia. Ono mówi tyle – odpowiedzialność za rozwiązanie tego problemu leży na polskim systemie sądownictwa. Na uchwałach naszego Sadu Najwyższego i na decyzjach poszczególnych sądów” – powiedział.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał pod koniec kwietnia, że skutki stwierdzenia przez sąd istnienia nieuczciwego warunku w umowie podlegają przepisom prawa krajowego, przy czym kwestia utrzymywania się w mocy takiej umowy powinna być oceniana przez sąd krajowy. (PAP Biznes)

tus/ ana/

 

2021-05-07 16:06  Warszawa (PAP)

W najbliższym czasie NBP nie przewiduje interwencji walutowych – powiedział w trakcie konferencji prasowej online prezes NBP Adam Glapiński.

„Kurs złotego, jak na walutę całkowicie wolną (…) jest bardzo stabilny, relatywnie bardzo stabilny. (…) Dokonaliśmy punktowej, szybkiej interwencji i uzyskaliśmy efekt, który chcieliśmy i zeszliśmy z tego rynku. Nie przewidujemy w najbliższym czasie żadnych interwencji. Naszym celem nie jest ani słabszy, ani silniejszy złoty. W ogóle naszym celem nie jest kurs walutowy. My tego nie mamy w swoich narzędziach, nie planujemy tego” – powiedział. (PAP Biznes)

tus/ ana/

 

2021-05-07 16:00  Warszawa (PAP)

NBP ma narzędzia, by oddziaływać na krzywą dochodowości i nie spóźni się z normalizacją polityki pieniężnej – powiedział w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński.

„Jeśli krzywa dochodowości by się rzeczywiście niekorzystnie zmieniła i stałaby na przeszkodzie realizacji celów NBP, to mamy narzędzia, by na tą krzywą oddziaływać” – powiedział.

„Teraz jest taka sugestia, że być może się spóźnimy w ocenie, gdy gospodarka wystrzeli w górę i zaczną się zmiany inflacyjne wynikające ze zmiany popytu. Zapewniam, że się nie spóźnimy. (…) To jest tak odległy dystans, że nie czas tego podgrzewać bez przerwy i analizować, bo wprowadzamy w błąd zwykłych uczestników rynku” – dodał. (PAP Biznes)

tus/ ana/

 

2021-05-07 15:58  Warszawa (PAP)

Rada jako całość uważa, że stopa rezerwy obowiązkowej jest w pełni zgodna z kierunkiem polityki pieniężnej prowadzonej przez NBP – powiedział w trakcie konferencji prasowej online prezes NBP Adam Glapiński.

„Rada jako całość uważa, że stopa rezerwy obowiązkowej jest w pełni zgodna z kierunkiem polityki pieniężnej prowadzonej przez NBP. Przypominam, że Fed też obniżył rezerwę obowiązkową w czasie pandemii i na razie nie myśli o jej podwyższaniu. Także nie widzę powodów, żeby to zmieniać” – powiedział. (PAP Biznes)

luk/ asa/

 

2021-05-07 15:52  Warszawa (PAP)

Zmiana w treści komunikatu RPP nie zapowiada zmiany polityki – powiedział w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński.

„Nie ma tego akapitu, bo nie można było tego komunikatu w nieskończoność wydłużać. (…) Tam nic nowego się w komunikacji zasadniczo nie pojawi. Piszemy, że inflację szczegółowo analizujemy, przyglądamy się jej, utrzymujemy stopy w pobliżu zera. Nie zapowiadamy w żaden sposób, by miało to ulec zmianie. Nadal prowadzimy skup aktywów, na tyle na ile jest potrzebne. Nadal powtarzamy, że możemy stosować interwencje walutowe. (…) W tej chwili nie widać takiej potrzeby. Nadal oferujmy kredyt wekslowy (…). Żadnych zmian nie zapowiadamy, nie mrugamy okiem ” – powiedział.

RPP nie wzmiankowała w majowym komunikacie, choć czyniła to wielokrotnie poprzednio, że polityka NBP stabilizuje inflację w celu i wzmacnia stabilność systemu finansowego.

W poprzednich komunikatach Rada pisała, że „polityka pieniężna NBP łagodzi negatywne skutki pandemii, wspiera aktywność gospodarczą oraz stabilizuje inflację na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie. Poprzez pozytywny wpływ na sytuację finansową kredytobiorców oddziałuje także w kierunku wzmocnienia stabilności systemu finansowego”. (PAP Biznes)

tus/ ana/

 

2021-05-07 15:50  Warszawa (PAP)

NBP myśli obecnie raczej w kierunku odległej normalizacji polityki – powiedział w trakcie konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński.

„Stabilizacja stóp procentowych do końca kadencji tej Rady jest najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, ale teraz pewnym scenariuszem jest też to, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to natychmiast polityka pieniężna NBP się zmieni. Prawdopodobieństwo tego uważam za niesłychanie małe” – powiedział.

„Absolutnie – obniżania stóp – tego tematu nie ma w tej chwili. Jest kwestia, kiedy można się zastanawiać na zmianą, normalizacją polityki pieniężnej. To może gdzieś w odległym terminie przyszłego roku ta dyskusja będzie na stole” – dodał.

Według prezesa NBP, zacieśnianie polityki pieniężnej może nastąpić, gdy będzie pewne, że gospodarka weszła na ścieżkę trwałego wzrostu i może pojawić zagrożenie wystąpienia się presji popytowej na inflację. (PAP Biznes)

tus/ asa/

 

2021-05-07 15:40  Warszawa (PAP)

W II połowie roku spodziewane jest silne przyspieszenie polskiej gospodarki, choć jest to jeszcze niepewne – powiedział w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński.

„Patrząc na dzisiejsze dane, przesłanki, gdyby to było dalej tak jak w tej chwili, to w II połowie roku powinno być silne przyspieszenie gospodarcze, odbicie inwestycji i trwałe ożywienie konsumpcji na dużą skalę. Czy tak będzie – zobaczymy za kilka miesięcy” – powiedział. (PAP Biznes)

tus/ asa/

 

2021-05-07 15:37  Warszawa (PAP)

Podwyżki stóp proc. w Polsce nastąpią prawdopodobnie najwcześniej w połowie 2022 r. – powiedział w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński.

„Zapewniam państwa, że jeżeli powstaną przesłanki do zmiany polityki pieniężnej, to ani jeden miesiąc nie zostanie zmarnowany i do tego przystąpimy. Powtarzam – w świetle dzisiejszej wiedzy prawdopodobnie o tym zaczniemy myśleć w połowie przyszłego roku” – powiedział.

„Chciałbym się mylić; by to nastąpiło, by wybuchł rozwój gospodarczy, pandemia się skończyła, że zaczniemy się przyglądać z niepokojem (…) że trzeba będzie podjąć jakieś działania. (…)Przewiduję w tej chwili, że to może nastąpi w połowie 2022 r., może kwartał wcześniej” – dodał. (PAP Biznes)

tus/ ana/

 

2021-05-07 15:34  Warszawa (PAP)

W tym roku będzie się stopniowo obniżała inflacja bazowa; czynniki proinflacyjne będą słabnąć – powiedział w trakcie konferencji prasowej online prezes NBP Adam Glapiński.

„W tym roku będzie się stopniowo obniżała inflacja bazowa i będą słabnąć czynniki proinflacyjne podażowe, kosztowe. Przyszły rok z tego punktu widzenia zapowiada się nieskończenie lepiej, wszystko będzie zależeć od pandemii, ale inflacja powinna się obniżać. Nie wiem jak silny będzie ten spadek, będzie to zależało od przyszłej koniunktury, nie tylko w Polsce ale i na świecie, w Europie, a w szczególności w Niemczech” – powiedział. (PAP Biznes)

luk/ ana/

 

2021-05-07 15:31  Warszawa (PAP)

NBP nie zawaha się podwyższyć stóp procentowych, jeśli będzie trzeba – powiedział w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński.

„Nie zawaham się; jeśli będzie taka konieczność, to stopy procentowe i inne elementy polityki pieniężnej będą zmienione” – powiedział.(PAP Biznes)

tus/ ana/

 

2021-05-07 15:30  Warszawa (PAP)

Nie widać przesłanek narastania presji płacowej – powiedział w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński.

„Nie wiem też czy pewne są przewidywania tych, którzy zakładają, że wzrośnie presja płacowa, która też by miała proinflacyjne znaczenie. Nie dostrzegam żadnych przesłanek, by taka presja pałacowa była” – powiedział. (PAP Biznes)

tus/ ana/

 

2021-05-07 15:28  Warszawa (PAP)

Podwyżki stóp procentowych w Polsce nastąpią dopiero po zakończeniu skupu aktywów – powiedział w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński.

„Jak przestaniemy luzować ilościowo, wtedy dopiero będzie czas na działania w sferze stóp procentowych” – powiedział. (PAP Biznes)

tus/ ana/

 

2021-05-07 15:25  Warszawa (PAP)

Nie ma żadnych podstaw, by twierdzić, że polityka pieniężna nadmiernie pobudza inflację – powiedział w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński. (PAP Biznes)

tus/ ana/

 

2021-05-07 15:24  Warszawa (PAP)

Wpływ czynników regulacyjnych i wyższych cen paliw odpowiada za 2 pkt. proc. z bieżącego wskaźnika cen – wynika z wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego.

„Wpływ czynników regulacyjnych i wyższych cen paliw odpowiada za 2 pkt. proc. z bieżącego wskaźnika cen. (…) Te czynniki są całkowicie niezależne od krajowej polityki pieniężnej. Oczywiście czynnik cen administrowanych jest częściowo wynikiem decyzji rządu, które mogą być takie lub inne. Dla nas jest to czynnik zewnętrzny” – powiedział Glapiński. (PAP Biznes)

luk/ ana/

 

2021-05-07 15:18  Warszawa (PAP)

W kolejnych miesiącach inflacja może utrzymać się powyżej 3,5 proc.- powiedział w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że do kwietniowego odczytu inflacji na poziomie 4,3 proc. przyczyniły się wyłącznie wyższe ceny paliw i żywności.

„Charakter tej inflacji jest taki a nie inny. Inflacja w kwietniu wyniosła rzeczywiście (…) 4,3 proc. (…) Do tego wzrostu inflacji przyczyniły się wyłącznie, wyłącznie droższe paliwa i żywność. Jednocześnie inflacja bazowa prawdopodobnie się obniżyła. To nie było żadne zaskoczenie (…) Żaden z tych elementów nie podlega polityce pieniężnej. Niezależnie od wysokości stóp procentowych i innych elementów polityki pieniężnej te ceny wzrosły i nic by tego nie zmieniło” – powiedział Glapiński.

„Jasno wskazujemy też w komunikacie, że inflacja powyżej górnej granicy odchyleń od celu może się także utrzymać w kolejnych miesiącach” – dodał. (PAP Biznes)

tus/ ana/

 

2021-05-07 15:13  Warszawa (PAP)

Już niedługo nastąpi powrót do normalnej formuły konferencji prasowych NBP – powiedział w trakcie wideokonferencji prezes NBP Adam Glapiński.

„Już niedługo przechodzimy przecież do normalnej formuły (konferencji prasowych – PAP), dlatego, że pandemia na szczęście, być może się skończy” – powiedział. (PAP Biznes)

tus/ ana/

Prof. Adam Glapiński, Prezes NBP (Fot. NBP)

Artykuły powiązane