Ancyparowicz z RPP: Obecnie nie jest pora na zmianę stóp proc.

Ancyparowicz z RPP: Obecnie nie jest pora na zmianę stóp proc.

Prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Profesor Grażyna Ancyparowicz z Rady Polityki Pieniężnej dla Reuters: „Obecne przyspieszenie inflacji jest wywołane przez czynniki niemonetarne i nie nadeszła pora na zmianę stóp procentowych. Trzeba wytrzymać co najmniej do listopada”.

31.08.2021 r., godz. 12.04.02, depesza Reuters News

Prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Artykuły powiązane

Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej

Kategoria: VoxEU
Dekada zerowych, a nawet ujemnych stóp proc. w gospodarkach rozwiniętych skłaniała do ciągłej akumulacji długu i poszukiwania rentowności w bardziej ryzykownych aktywach, a zarazem prowadziła do erozji rentowności banków w sektorze detalicznym. Omawiamy środki, które banki centralne wykorzystały do skompensowania rentowności banków.
Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej

Efekty zewnętrzne polityki pieniężnej Fed są silniejsze niż polityki EBC

Kategoria: VoxEU
Skutki decyzji Europejskiego Banku Centralnego i amerykańskiej Rezerwy Federalnej „rozlewają się” na inne kraje w sposób asymetryczny. Na poziomie bilateralnym wpływ Fed na strefę euro ma istotne znaczenie, natomiast wpływ działań EBC na gospodarkę Stanów Zjednoczonych jest minimalny.
Efekty zewnętrzne polityki pieniężnej Fed są silniejsze niż polityki EBC