Ancyparowicz z RPP: Obecnie nie jest pora na zmianę stóp proc.

Ancyparowicz z RPP: Obecnie nie jest pora na zmianę stóp proc.

Prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Profesor Grażyna Ancyparowicz z Rady Polityki Pieniężnej dla Reuters: „Obecne przyspieszenie inflacji jest wywołane przez czynniki niemonetarne i nie nadeszła pora na zmianę stóp procentowych. Trzeba wytrzymać co najmniej do listopada”.

31.08.2021 r., godz. 12.04.02, depesza Reuters News

Prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Artykuły powiązane

Efekty zewnętrzne polityki pieniężnej Fed są silniejsze niż polityki EBC

Kategoria: VoxEU
Skutki decyzji Europejskiego Banku Centralnego i amerykańskiej Rezerwy Federalnej „rozlewają się” na inne kraje w sposób asymetryczny. Na poziomie bilateralnym wpływ Fed na strefę euro ma istotne znaczenie, natomiast wpływ działań EBC na gospodarkę Stanów Zjednoczonych jest minimalny.
Efekty zewnętrzne polityki pieniężnej Fed są silniejsze niż polityki EBC

Polityka monetarna przy bardzo niskich stopach procentowych

Kategoria: VoxEU
Badanie potwierdza, że transmisja polityki pieniężnej do gospodarki jest znacznie słabsza, kiedy nominalne stopy procentowe spadają do bardzo niskiego poziomu oraz że siła transmisji słabnie im dłużej stopy procentowe pozostają na niskim poziomie.
Polityka monetarna przy bardzo niskich stopach procentowych

Skąd się biorą ujemne realne stopy procentowe?

Kategoria: Analizy
Ujemne poziomy realnych stóp procentowych są nie tyle efektem dyskrecjonalnych decyzji banków centralnych, co przede wszystkim wynikają ze zmian uwarunkowań gospodarczych. W ostatnich dekadach realne stopy procentowe na świecie systematycznie się obniżały i obecnie w większości gospodarek rozwiniętych, a także w wielu gospodarkach wschodzących – w tym w Polsce – są ujemne.
Skąd się biorą ujemne realne stopy procentowe?