Cezary Kochalski z RPP – wypowiedzi z wideokonferencji banków centralnych Grupy Wyszehradzkiej / PAP

Cezary Kochalski z RPP - wypowiedzi z wideokonferencji banków centralnych Grupy Wyszehradzkiej / PAP

Dr hab. Cezary Kochalski, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

2021-07-15 10:22  Warszawa (PAP)

Bank centralny może pomagać w zielonej transformacji gospodarki, ale kluczowa w tym obszarze jest rola rządu i polityki fiskalnej – powiedział w trakcie wideokonferencji banków centralnych Grupy Wyszehradzkiej członek RPP Cezary Kochalski.

„Nie jesteśmy pewni, czy finansowy udział banków centralnych (w zielonej transformacji – PAP) może przynieść oczekiwane rezultaty. Czy możemy na przykład pozwolić sobie na finansowanie lub refinansowanie kosztów inwestycji, które mają na celu ograniczenie emisji, ale ostatecznie ich znacząco nie ograniczą? Nie oznacza to, że bank centralny nie powinien być zainteresowany zmianami klimatu i ich konsekwencjami dla gospodarki. Nie możemy tego ignorować. Generalnie zgadzam się, że zielona gospodarka może przyczyniać się do poprawy dobrobytu (…), ale również uważam, ze działalność w tym obszarze może zostać zaplanowana. Jeżeli tak jest, to kluczowa we wdrażaniu tych planów jest rola rządu – to jest domena polityki fiskalnej” – powiedział.

„Mogę wyobrazić sobie wsparcie banku centralnego (w zielonej transformacji – PAP), jednak wymagałoby to bardziej skonkretyzowanych projektów” – dodał.

(PAP Biznes)

tus/ mfm/

 

2021-07-15 10:11  Warszawa (PAP)

Inflacja jest pod kontrolą, choć obecnie jest relatywnie wysoka względem celu – powiedział w trakcie wideokonferencji banków centralnych Grupy Wyszehradzkiej członek RPP Cezary Kochalski.

„Oczekujemy, że wzrost gospodarczy w najbliższych latach będzie wynosił ok. 5 proc. i mamy inflację pod kontrolą, choć obecnie jest ona relatywnie wysoka w odniesieniu do celu inflacyjnego” – powiedział Kochalski.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021 r. wzrosły rdr o 4,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,1 proc. – podał w czwartek GUS. (PAP Biznes)

tus/ osz/

Dr hab. Cezary Kochalski, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Artykuły powiązane

Koronawirus, seniorat i wyniki finansowe banków centralnych

Kategoria: Badania pracowników NBP
Czy banki centralne zyskają czy stracą finansowo w dobie obecnej pandemii? Misją banku centralnego nie jest przecież zarabianie pieniędzy, tylko – jak dobrze wiadomo – stabilizowanie gospodarki i sprzyjanie jej rozwojowi, zaś jego wynik finansowy (zysk, strata) jest wypadkową tych działań.
Koronawirus, seniorat i wyniki finansowe banków centralnych

Wzrost znaczenia złota w rezerwach dewizowych banków centralnych

Kategoria: Analizy
Bezprecedensowy wzrost rezerw dewizowych banków centralnych stanowi jedną z najważniejszych cech charakteryzujących współczesną gospodarkę światową. Od ponad dziesięciu lat szczególnie zauważalny jest także wzrost popytu banków centralnych na złoto, które ponownie staje się strategicznym aktywem w portfelach rezerw wielu krajów.
Wzrost znaczenia złota w rezerwach dewizowych banków centralnych