Eryk Łon z RPP: W działalności banków centralnych wciąż dominuje przekonanie o potrzebie utrzymania łagodnego charakteru polityki pieniężnej

Eryk Łon z RPP: W działalności banków centralnych wciąż dominuje przekonanie o potrzebie utrzymania łagodnego charakteru polityki pieniężnej

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

„W świetle przewidywanych uwarunkowań makroekonomicznych polska polityka pieniężna powinna być moim zdaniem nadal łagodna. Opowiadam się za podejmowaniem wszelkich działań przez NBP, które mogłyby doprowadzić do ożywienia aktywności gospodarczej. W tym kontekście za ważne uważam kontynuowanie procesu skupu papierów skarbowych oraz papierów dłużnych emitowanych przez Skarb Państwa. Za uzasadnione uważam między innymi poszerzenie katalogu skupowanych papierów dłużnych o obligacje korporacyjne – ocenił dr hab. Eryk Łon, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.”

Eryk Łon: W działalności banków centralnych wciąż dominuje przekonanie o potrzebie utrzymania łagodnego charakteru polityki pieniężnej

15 marca 2021 09:33
Radio Maryja

Prof. Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Artykuły powiązane

Koronawirus, seniorat i wyniki finansowe banków centralnych

Kategoria: Badania pracowników NBP
Czy banki centralne zyskają czy stracą finansowo w dobie obecnej pandemii? Misją banku centralnego nie jest przecież zarabianie pieniędzy, tylko – jak dobrze wiadomo – stabilizowanie gospodarki i sprzyjanie jej rozwojowi, zaś jego wynik finansowy (zysk, strata) jest wypadkową tych działań.
Koronawirus, seniorat i wyniki finansowe banków centralnych

Działania banków centralnych w trakcie pandemii

Kategoria: Analizy
Okres pandemii był drugim globalnym kryzysem w XXI wieku, na który zareagowały banki centralne. Doświadczenia z globalnego kryzysu finansowego (GFC) z pewnością pomogły w szybkiej reakcji banków centralnych. Większość niekonwencjonalnych instrumentów, które były stosowane przez ostatnią dekadę i tym razem znalazły się w arsenale władz monetarnych.
Działania banków centralnych w trakcie pandemii