Jerzy Kropiwnicki z RPP: W II poł. ’21 ostrożne podwyżki stóp, należy brać pod uwagę zwiększenie skupu NBP – (wywiad)

Jerzy Kropiwnicki z RPP: W II poł. '21 ostrożne podwyżki stóp, należy brać pod uwagę zwiększenie skupu NBP - (wywiad)

Dr Jerzy Kropiwnicki, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Inflacja w 2021 r. może przekroczyć 3,5 proc., więc w II poł. przyszłego roku możliwe są bardzo ostrożne podwyżki stóp procentowych – powiedział PAP Biznes członek RPP Jerzy Kropiwnicki. Jego zdaniem, wcześniej należy brać pod uwagę zwiększenie skali skupu i klas aktywów, które nabywa NBP.

„Widać szereg czynników, których łączne oddziaływanie może sprawić, że przyszłoroczna inflacja przebije 3,5 proc. W takim scenariuszu trzeba się będzie zastanawiać w II połowie 2021 r., czy nie przystąpić do stopniowych podwyżek stóp procentowych. Cykl podwyżek trzeba będzie przeprowadzić bardzo ostrożnie, więc nie widzę w 2021 r. możliwości powrotu stopy referencyjnej do 1,50 proc. Natomiast w dalszej perspektywie wskazany byłby powrót stóp do takich poziomów, które nam dobrze służyły przez ostatnie kilka lat” – powiedział Kropiwnicki.

„Nadmierne i szybkie zacieśnianie polityki monetarnej w okresie ożywienia byłoby niewskazane. Skuteczność stóp procentowych w pobudzaniu koniunktury jest ograniczona i dużo lepiej wygląda w modelach ekonomicznych, natomiast jako narzędzia hamowania wzrostu gospodarczego stopy procentowe działają bardzo skutecznie” – dodał.

Centralna ścieżka listopadowej projekcji NBP zakłada w 2021 r. średnioroczną inflację na poziomie 2,6 proc., a w 2022 r. 2,7 proc.

Rafał Tuszyński (PAP Biznes)

tus/ asa/

 

Dr Jerzy Kropiwnicki, członek Rady Polityki Pieniężnej (fot. Archiwum)

Artykuły powiązane

Wywiad Prezesa NBP podsumowujący 2020 rok dla Obserwatora Finansowego

Kategoria: Pracownicy NBP
Zarząd NBP od połowy grudnia 2020 r. dokonuje zakupu walut obcych na rynku walutowym w celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej NBP na gospodarkę - powiedział w wywiadzie dla Obserwatora Finansowego Prezes NBP Prof. Adam Glapiński.
Wywiad Prezesa NBP podsumowujący 2020 rok dla Obserwatora Finansowego

Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej

Kategoria: VoxEU
Dekada zerowych, a nawet ujemnych stóp proc. w gospodarkach rozwiniętych skłaniała do ciągłej akumulacji długu i poszukiwania rentowności w bardziej ryzykownych aktywach, a zarazem prowadziła do erozji rentowności banków w sektorze detalicznym. Omawiamy środki, które banki centralne wykorzystały do skompensowania rentowności banków.
Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej

Skąd się biorą ujemne realne stopy procentowe?

Kategoria: Analizy
Ujemne poziomy realnych stóp procentowych są nie tyle efektem dyskrecjonalnych decyzji banków centralnych, co przede wszystkim wynikają ze zmian uwarunkowań gospodarczych. W ostatnich dekadach realne stopy procentowe na świecie systematycznie się obniżały i obecnie w większości gospodarek rozwiniętych, a także w wielu gospodarkach wschodzących – w tym w Polsce – są ujemne.
Skąd się biorą ujemne realne stopy procentowe?