BIEC: W IV Barometr Ofert Pracy spadł do 218 pkt z 250,6 pkt w III

Barometr Ofert Pracy w kwietniu 2020 r. spadł do 218 pkt. z 250,6 pkt. w marcu – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych oraz Katedra Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Oznacza to największy spadek wskaźnika od początku prowadzenia badania, czyli od 1999 r. Wartość wskaźnika w kwietniu 2020 r. wyniosła 218,0 wobec 250,6 pkt w marcu 2020 r.

„Barometr Ofert Pracy (…) wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, zgodnie z przewidywaniami, w kwietniu mocno spadł. Kwietniowy spadek liczby wakatów publikowanych online wyniósł 28 proc. Tak dużą jednorazową redukcję liczby ofert w skali kraju notujemy po raz pierwszy od początku monitorowania rynku wakatów, tj. od 1999 r.” – napisano w komentarzu do danych.

„Analizując stan rynku wakatów od samego momentu wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego należy zaznaczyć, że w przekroju całego kraju jest już ich o 40 proc. mniej, a obecne wartości oscylują na poziomie zbliżonym do stycznia/lutego 2015 r. Podobne wyniki notujemy w Wielkiej Brytanii, w której w tym samym okresie liczba wakatów spadła o 42 proc. Nieco łagodniejsze spadki wystąpiły w Austrii – 28 proc., Szwecji – 25 proc. oraz Holandii – 24 proc. Gorzej jest zaś w Australii, gdzie ofert jest już o 54 proc. mniej niż w lutym 2020 r.” – dodano.

Jak napisali autorzy raportu, spada średni czas długości rekrutacji, co może świadczyć o stosunkowo dobrej sytuacji w przedsiębiorstwach, na działalność których epidemia miała mniejszy wpływ.

„Tendencja związana z wydłużaniem przez pracodawców terminu rekrutacji, którą obserwowaliśmy w kwietniu 2020 r. obecnie jest już mniej wyraźna. Odsetek ofert z ponad 30 dniowym okresem rekrutacji w przekroju całego kraju spadł z 80 proc. w marcu do 47 proc. w kwietniu. Liczba ofert z ponad 45 dniowym okresem ważności oferty spadła czterokrotnie. Może to świadczyć zarówno o gotowości do zatrudniania tu i teraz w branżach mniej wrażliwych na efekty wirusa, jak i o wycofywaniu ofert pracy w branżach wrażliwych. Z jednej strony występuje łagodzenie obostrzeń dot. aktywności gospodarczej, z drugiej jednak widzimy, że efekty wirusa nie znikają szybko i mogą wpływać na niektóre branże jeszcze przez kilka miesięcy” – napisano.

luk/gor/


Artykuły powiązane

Gospodarka oparta na wolnym od pracy

Kategoria: Społeczeństwo
Gdy w Unii rośnie grupa pracujących w weekendy, w Polsce coraz więcej osób wtedy odpoczywa. Gorzej już u nas z możliwością pozwolenia sobie na chociaż tydzień urlopu w ciągu całego roku – wynika z danych Eurostatu. Co istotne, brak wolnego, to dla gospodarki strata dziesiątków miliardów złotych.
Gospodarka oparta na wolnym od pracy

Barometr logistyki wskazuje na niepogodę

Kategoria: Analizy
W połowie kwietnia globalni spedytorzy i przewoźnicy nie byli w stanie precyzyjnie ocenić, jakie będzie zapotrzebowanie na transport w maju, realizując głównie umowy spotowe. Jeżeli logistyka jest barometrem gospodarki, to nie wróży to najlepiej.
Barometr logistyki wskazuje na niepogodę