BIEC: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury spadł we IX o 0,7 pkt.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, spadł we wrześniu w Polsce o 0,7 pkt. do 167,0 pkt. – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

BIEC podaje, że jest to drugi i kolejny spadek wskaźnika od początku roku.

„Pojawiają się symptomy zapowiadające zwolnienie tempa rozwoju gospodarczego. Wysoka inflacja konsumencka i rosnące ceny produkcji skutecznie schładzają popyt. Przerwy w dostawach surowców i półfabrykatów, brak siły roboczej na rodzimym rynku pracy, nasilająca się presja płacowa w połączeniu z niepewnością związaną nie tylko z pandemią, ale również z wprowadzanymi zmianami w zasadach gospodarowania, stwarzają przedsiębiorcom coraz trudniejsze warunki prowadzenia biznesu” – napisano w komentarzu do badania.

map/ osz/


Artykuły powiązane

Inflacja a skumulowane luki płacowe

Kategoria: Trendy gospodarcze
Autorzy analizy twierdzą, że obserwowany w ostatnich miesiącach wzrost inflacji, który może wynikać z incydentalnych wzrostów dochodów oraz z zatorów podażowych, nie utrwali się, dopóki utrzymują się znaczne skumulowane luki między płacami bieżącymi a szczytowymi poziomami płac z okresu przed kryzysem.
Inflacja a skumulowane luki płacowe

Migranci słabsi w pandemii, pracy i płacy

Kategoria: Analizy
Migranci stanowią istotny odsetek pracujących w wielu sektorach usługowych rozwiniętych gospodarek. Ich praca w czasie pandemii najczęściej nie może być świadczona w sposób zdalny, co oznacza, że dotkliwiej odczuwają konsekwencje wprowadzanych restrykcji. Narażeni są na gorsze warunki pracy i niższy poziom wynagrodzenia.
Migranci słabsi w pandemii, pracy i płacy

Jak napięte są rynki pracy w Stanach Zjednoczonych?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Badanie wskazuje, że rynki pracy w Stanach Zjednoczonych są obecnie bardzo „ciasne” i prawdopodobnie jeszcze przez pewien czas przyczyniać się będą do utrzymania presji inflacyjnej.
Jak napięte są rynki pracy w Stanach Zjednoczonych?