Chiny: Indeksy PMI w usługach i w przemyśle w VI

Biuro statystyczne i Federacja Logistyki i Zakupów podały wyliczenia indeksów PMI w usługach i w przemyśle w czerwcu 2022 r.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin w czerwcu wyniósł 54,7 pkt wobec 47,8 pkt w poprzednim miesiącu – podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki i Zakupów. Analitycy spodziewali się wskaźnika PMI na poziomie 50,5 pkt.

Composite wyniósł w VI 54,1 pkt wobec 48,4 pkt miesiąc wcześniej.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, w czerwcu wyniósł 50,2 pkt. wobec 49,6 pkt. miesiąc wcześniej – podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki. Analitycy szacowali PMI na 50,5 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze, a poniżej – kurczenie się branży.

aj/ gor/


Artykuły powiązane

Logistyka wpływa na społeczny dobrostan

Kategoria: Społeczeństwo
Logistyka – starożytni cenili jej przydatność w prowadzeniu wojen, era globalizacji zawdzięcza jej rozmach. Mądrze wykorzystana podnosi również ogólną jakość życia niemierzoną dobrami materialnymi, przekonują autorzy książki „Logistyka jako czynnik dobrostanu”.
Logistyka wpływa na społeczny dobrostan

Coraz więcej handlu polsko-chińskiego, ale - wciąż za mało

Kategoria: Analizy
Polskie firmy eksportujące do Chin są większe oraz mają silniejsze powiązania międzynarodowe niż pozostali krajowi eksporterzy. Może to świadczyć o wyższej produktywności firm wchodzących na rynek chiński. Chiny są dla nas 2. pod względem wielkości kierunkiem importu, lecz dopiero 19. największym kierunkiem eksportu towarów.
Coraz więcej handlu polsko-chińskiego, ale - wciąż za mało

Polski eksport do Chin – nie w pełni wykorzystany potencjał

Kategoria: Analizy
Polska wymiana handlowa z Chinami ulega intensyfikacji, choć pozostaje silnie niezbilansowana. Z punktu widzenia Polski Chiny są drugim pod względem wielkości kierunkiem importu towarów, lecz dopiero 19. największym kierunkiem eksportu towarów.
Polski eksport do Chin – nie w pełni wykorzystany potencjał