EBC z zadowoleniem przyjmuje postulat NBP o ustawowym obowiązku akceptacji gotówki

Europejski Bank Centralny z dużym zadowoleniem przyjmuje propozycje Narodowego Banku Polskiego, by na poziomie ustawy zagwarantować obowiązek akceptowania płatności gotówkowych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce – poinformował EBC w opinii do propozycji NBP.

„EBC z dużym zadowoleniem przyjmuje fakt, że projekt ustawy zasadniczo wzmacnia prawo obywateli do dokonywania płatności gotówką, zwłaszcza w przypadku placówek handlowych, w których obecny jest personel, zachowując tym samym rolę gotówki jako powszechnie akceptowanego środka płatniczego. EBC pragnie jednocześnie podkreślić, że mogą zaistnieć sytuacje, np. w dziedzinie usług transportu publicznego lub innych usług publicznych, w których obywatele powinni mieć możliwość dokonywania płatności gotówką, nawet jeśli za usługę płaci się automatycznie” – napisano.

„EBC rozumie, że obecnie – na przykład w przypadku transportu publicznego – alternatywy dla płatności bezgotówkowych, takie jak zlokalizowanie w pobliżu możliwości zakupu biletu inne niż automat bezgotówkowy, oferowane są w dostatecznym standardzie. EBC z zadowoleniem przyjmuje również wprowadzenie w projekcie ustawy przepisu gwarantującego, że akceptant przyjmujący gotówkę nie może naliczać z tego tytułu żadnych płatności dodatkowych a zobowiązanie pieniężne ma być rozliczone banknotami i monetami będącymi prawnym środkiem płatniczym według wartości nominalnej” – dodano.

Ponadto EBC uważa, że przewidziane w projekcie ustawy wyjątki od ogólnej zasady zobowiązującej akceptantów (dostawców dóbr lub usług) do przyjmowania płatności w banknotach i monetach emitowanych przez NBP są jasno określone, nie są nadmierne i są ogólnie proporcjonalne w świetle ogólnej oceny sytuacji.

W kwietniu NBP w opinii do projektu noweli ustawy o usługach płatniczych wnioskował do Ministra Finansów, by w zapisach noweli uwzględnić przepisy zapewniające generalną ochronę konsumentów przed odmową przyjęcia przez przedsiębiorcę płatności gotówką.

Według proponowanych przez NBP regulacji, odbiorca płatności nie mógłby nakładać ani pobierać jakichkolwiek dodatkowych opłat z tytułu przyjmowania zapłaty znakami pieniężnymi emitowanymi przez NBP ani różnicować ceny w zależności od formy zapłaty.

NBP przewiduje wyjątki od nakazu przyjmowania płatności w gotówce: w działalności prowadzonej w Internecie, w miejscu prowadzenia działalności bez obecności personelu, w trakcie imprezy masowej, o ile zamieszczono stosowną informację w regulaminie tej imprezy oraz w przypadku innego unormowania przedmiotowej kwestii w odrębnych przepisach.

Projekt ustawy wciąż znajduje się na etapie konsultacji. (PAP Biznes)

tus/ ana/


Artykuły powiązane

Wywiad ze Stefanem Ingvesem, prezesem Riksbanku

Kategoria: Pracownicy NBP
Piotr Szpunar, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP, rozmawia ze Stefanem Ingvesem, prezesem banku centralnego Szwecji (Riksbanku), w wywiadzie dla Obserwatora Finansowego:
Wywiad ze Stefanem Ingvesem, prezesem Riksbanku

Po kryzysie płatności się zmienią

Kategoria: Trendy gospodarcze
Zamknięcie większości gospodarek z powodu pandemii znajduje odzwierciedlenie w zmianach wielkości i struktury światowych płatności oraz przyśpiesza ich digitalizację. Podmioty finansowe czeka zmiana strategii, a płatności staną się niewidzialne.
Po kryzysie płatności się zmienią

Prezes Glapiński: rozpoczynamy prace nad narodową strategią bezpieczeństwa gotówki

Kategoria: Raporty
Działania NBP w czasie pandemii pomogły ograniczyć spadek PKB w Polsce w tym roku oraz będą wspierały ożywienie aktywności w 2021 r. Według ekspertów NBP dokonane poluzowanie polityki pieniężnej zwiększy PKB aż o 1,4 pkt. proc. łącznie w tym i przyszłym roku – poinformował prezes NBP prof. Adam Glapiński.
Prezes Glapiński: rozpoczynamy prace nad narodową strategią bezpieczeństwa gotówki