Eurostat: Ceny konsumpcyjne w strefie euro w XI: +4,9 proc. rdr.

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 4,9 proc. w listopadzie w ujęciu rdr, po wzroście 4,1 proc. miesiąc wcześniej – podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w I wyliczeniu. Na rynku szacowano wzrost o 4,5 proc.

CPI bazowy rdr wzrósł w listopadzie o 2,6 proc., po wzroście miesiąc wcześniej o 2,0 proc. Tu szacowano +2,3 proc.

Mdm CPI wzrósł o 0,5 proc. wobec szacunków +0,1 proc., po +0,8 proc. miesiąc wcześniej.

aj/ ana/


Artykuły powiązane

Inflacja w Stanach Zjednoczonych w czasie pandemii

Kategoria: Analizy
Można zakładać, że wyraźny wzrost inflacji w gospodarce amerykańskiej w bieżącym roku wynika w dużej mierze z oddziaływania czynników przejściowych.
Inflacja w Stanach Zjednoczonych w czasie pandemii

Nie ma jednej recepty na pomiary makroekonomiczne

Kategoria: Wskaźniki ekonomiczne
Nie ma jednej recepty na pomiary makroekonomiczne, więc np. nie istnieje jedna, „rzeczywista” inflacja, nie ma też idealnego jej wskaźnika. Sposoby na mierzenie spadku siły nabywczej pieniądza zmieniają się od stuleci, a nowe technologie pozwalają na udoskonalanie metody – mówi dr hab. inż. Jacek Białek, ekspert GUS i prof. Uniwersytetu Łódzkiego.
Nie ma jednej recepty na pomiary makroekonomiczne

Rolnictwo w czasie pandemii

Kategoria: Analizy
Wpływ pandemii COVID-19 w rolnictwie był mniejszy niż w przypadku innych sektorów z uwagi na stosunkowo niską elastyczność dochodową popytu na żywność. Sytuacja na rynku surowców rolnych była jednak bardzo zróżnicowana wewnętrznie.
Rolnictwo w czasie pandemii