Fitch: Niektóre operacje NBP przypominają monet. finans. def.

Niektóre operacje NBP przypominają bezpośrednie monetarne finansowanie deficytu budżetowego – oceniła w środowej nocie agencja ratingowa Fitch.

„Żaden z banków centralnych w regionie EŚW prowadzących QE nie ma mandatu na skupowanie długu rządowego na rynku pierwotnym, co oznaczałoby bezpośrednie finansowanie deficytu budżetowego, co potencjalnie godziłoby w postrzeganie niezależności banku centralnego” – napisano.

„Tym niemniej niektóre operacje NBP przypominają bezpośrednie monetarne finansowanie deficytu (direct monetary financing), w szczególności w sytuacji, gdy państwowy fundusz rozwoju emituje obligacje do państwowego banku rozwoju (chodzi tutaj prawdopodobnie o państwowe banki komercyjne nabywające emisje długu – PAP), które następnie są kupowane na rynku wtórnym w ramach planowanych operacji lub przez private placement” – dodano.

Odnosząc się do wprowadzenia programów luzowania ilościowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej agencja oceniła, że QE pomaga w gospodarczej reakcji na kryzys, jednak nadmierne korzystanie z tego narzędzia może nieść ze sobą ryzyka makroekonomiczne.

„Ryzyka mogą być większe, jeżeli prowadzenie QE nadwyręży postrzeganą niezależność banku centralnego oraz wiarygodność ram polityki gospodarczej” – napisano.


Artykuły powiązane

Nowy model finansowania projektów rozwojowych

Kategoria: Analizy
Finansowanie mieszane, łączące ze sobą fundusze pomocowe i komercyjne, wydaje się być jednym z kluczy do większego zaangażowania sektora prywatnego w realizację projektów rozwojowych w krajach rozwijających się.
Nowy model finansowania projektów rozwojowych

Poziom stóp procentowych w Polsce a skłonność banków do ryzyka

Kategoria: Badania pracowników NBP
Długi okres niskich stóp procentowych w Polsce skłania do rozważań nt. możliwego wpływu tego stanu rzeczy na skłonność banków do podejmowania ryzyka. Wyniki badania przeprowadzonego na znaczącej grupie banków komercyjnych sugerują występowanie jedynie relatywnie słabego kanału podejmowania ryzyka w odniesieniu do części portfela kredytowego banków.
Poziom stóp procentowych w Polsce a skłonność banków do ryzyka