Francja: Wydatki konsumentów w X mdm: -2,8

Wydatki konsumentów we Francji w październiku 2022 r. spadły o 2,8 proc., podczas gdy w poprzednim miesiącu wzrosły o 1,3 proc., po korekcie z +1,2 proc. – poinformował w komunikacie urząd statystyczny Insee.

Analitycy spodziewali się, że wydatki konsumentów mdm spadną o 1,0 proc.

W ujęciu rdr wydatki spadły o 5,9 proc., po -2,9 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z -3,0 proc. – podali statystycy. Tu oczekiwano -5,5 proc.

aj/ osz/


Artykuły powiązane

Pandemia podniosła oczekiwania inflacyjne konsumentów w strefie euro

Kategoria: Trendy gospodarcze
To, w jakim stopniu średnio- i długookresowe oczekiwania inflacyjne reagują na przejściowe czynniki, ma wpływ na dynamikę inflacji. Badanie pokazało, że silny szok pandemiczny przyczynił się do wzrostu oczekiwań inflacyjnych konsumentów w strefie euro.
Pandemia podniosła oczekiwania inflacyjne konsumentów w strefie euro

Regionalne zróżnicowanie inflacji a oczekiwania inflacyjne konsumentów

Kategoria: Badania pracowników NBP
Uwaga władz monetarnych, makroekonomistów i analityków ekonomicznych koncentruje się na wskaźnikach ogólnokrajowej inflacji. Z kolei konsumenci mają skłonność do kształtowania opinii o zmianach cen na podstawie swoich doświadczeń, opartych na codziennych zakupach, które zazwyczaj są dokonywane niedaleko miejsca zamieszkania.
Regionalne zróżnicowanie inflacji a oczekiwania inflacyjne konsumentów

Wpływ niepewności makroekonomicznej na wydatki gospodarstw domowych

Kategoria: Trendy gospodarcze
Badanie pokazało, że w obliczu większej niepewności gospodarstwa domowe wydają średnio mniej pieniędzy. Te ograniczenia dotyczą głównie wydatków uznaniowych na produkty i usługi związane ze zdrowiem i higieną osobistą, rozrywką, wypoczynkiem czy na towary luksusowe.
Wpływ niepewności makroekonomicznej na wydatki gospodarstw domowych