GUS: Udział Niemiec w polskim eksporcie po lipcu wyniósł 28,6 proc.

Udział Niemiec w polskim eksporcie po lipcu 2021 roku wyniósł 28,6 proc. wobec 28,5 proc. w okresie styczeń-lipiec 2020 roku – podał GUS.

map/ osz/


Artykuły powiązane

Pandemia umocniła pozycję Polski w światowym eksporcie

Kategoria: Trendy gospodarcze
Czynnikiem, który zadecydował o dobrych wynikach polskiego eksportu w czasie pandemii był większy stopień jego towarowej dywersyfikacji w porównaniu z większością państw UE oraz produkcja licznych dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku.
Pandemia umocniła pozycję Polski w światowym eksporcie

Specjalizacja polskiego eksportu towarów i usług

Kategoria: Analizy
W ostatnim dziesięcioleciu wzrastała rola usług w światowym handlu. Tym bardziej spektakularny wydaje się wzrost udziału Polski w światowym eksporcie usług, co częściowo można wyjaśniać poprawą konkurencyjności pozacenowej polskiej gospodarki.
Specjalizacja polskiego eksportu towarów i usług

Polska i Niemcy w strumieniach handlu

Kategoria: Raporty
Już trzecią dekadę Niemcy zajmują pierwsze miejsce w polskim eksporcie i imporcie towarów oraz usług. Analizując handel pod kątem wartości dodanej, zawartej w strumieniach handlu, popyt odbiorców końcowych w Niemczech wygenerował w Polsce 1,4 mln miejsc pracy.
Polska i Niemcy w strumieniach handlu