Indeks nastrojów w eurolandzie w III: 108,5 pkt. Konsensus: 108 pkt

Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro wyniósł w marcu 108,5 pkt wobec 113,9 pkt w poprzednim miesiącu – podała Komisja Europejska w komunikacie. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 108,0 pkt.

Indeks zaufania konsumentów wyniósł -18,7 pkt wobec -8,8 pkt poprzednio. Oczekiwano -18,7 pkt.

KE podała, że wskaźnik nastrojów w przemyśle wyniósł 10,4 pkt wobec 14,1 pkt poprzednio; spodziewano się 8,9 pkt.

Indeks koniunktury w usługach wyniósł 14,4 pkt. Oczekiwano 10,0 pkt wobec 12,9 pkt poprzednio.

W handlu wskaźnik wyniósł 0,2 pkt wobec 5,5 pkt poprzednio, a w budownictwie 9,8 pkt wobec 9,9 pkt poprzednio.

Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro powstaje na podstawie badań przeprowadzanych wśród 25 000 firm z regionu. (PAP Biznes)

aj/ ana/


Artykuły powiązane

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Raporty
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (11-15.04.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce

Poprawa warunków handlu ma niejednorodny wpływ na wzajemne obroty

Kategoria: Trendy gospodarcze
Spadek kosztów handlu pobudza wymianę handlową między krajami mającymi wcześniej ograniczone relacje handlowe, gdzie istnieje największy potencjał do wzrostu. Jednak nie widać takich efektów, lub są one wyraźnie słabsze w przypadku państw, które już prowadzą intensywną wymianę handlową.
Poprawa warunków handlu ma niejednorodny wpływ na wzajemne obroty

Krótszy czas pracy wsparciem dla zatrudnienia w strefie euro

Kategoria: Trendy gospodarcze
Programy wspierania pracy w skróconym wymiarze czasu wyraźnie osłabiły wpływ kryzysu COVID-19 na rynek pracy w strefie euro. Jednak intensywne ich wykorzystywanie może przejściowo zaburzyć proces dostosowań strukturalnych gospodarki i tym samym spowolnić proces wychodzenia z kryzysu.
Krótszy czas pracy wsparciem dla zatrudnienia w strefie euro