Indeks PMI w usługach strefy euro w I ‘23: 50,7 pkt

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w styczniu 2023 r. 50,7 pkt wobec 49,8 pkt w poprzednim miesiącu – podano w I wyliczeniu.

Na rynku szacowano wskaźnik na 50,1 pkt.

PMI composite wyniósł 50,2 pkt wobec 49,3 pkt na koniec poprzedniego miesiąca. Szacowano 49,8 pkt.

Wartość indeksu PMI powyżej 50 punktów oznacza rozwój w sektorze usług.

aj/ ana/


Artykuły powiązane

Silny spadek światowego handlu usługami w 2020 roku

Kategoria: Analizy
Pandemia osłabiła światowy handel usługami, chociaż skala obniżenia obrotów w ramach poszczególnych kategorii usług była bardzo zróżnicowana. Przy załamaniu usług turystycznych kontynuowany był wzrost handlu w zakresie usług informatycznych.
Silny spadek światowego handlu usługami w 2020 roku

To nie koniec zawirowań na światowym rynku żywności

Kategoria: Analizy
Wrzesień przyniósł dalszy wzrost światowych cen surowców rolnych. Co więcej, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wzrost ten utrzyma się w kolejnych miesiącach. Powstaje pytanie, jakie będzie miało to konsekwencje dla perspektyw dynamiki cen żywności w Polsce.
To nie koniec zawirowań na światowym rynku żywności

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Raporty
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (11-15.04.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce