Indeks PMI w usługach strefy euro w V wyniósł 30,5 pkt.

03.06.2020

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w V 30,5 pkt. wobec 12,0 pkt. w poprzednim miesiącu – podano w II wyliczeniu.

Wstępnie szacowano wskaźnik na 28,7 pkt.

PMI composite wyniósł w V 31,9 pkt. wobec 13,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Wstępnie szacowano wartość indeksu na 30,5 pkt.

Wartość indeksu PMI powyżej 50 punktów oznacza rozwój w sektorze usług.

Artykuły powiązane