IZFiA: W IX do funduszy napłynęło netto 0,1 mld zł; wypłaty z dłużnych

We wrześniu saldo sprzedaży funduszy inwestycyjnych wyniosło netto 0,1 mld zł – podano w raporcie Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. W centrum uwagi inwestorów nadal pozostawały rozwiązania mieszane i akcyjne, a środki wypłacano przede wszystkim z funduszy dłużnych.

„We wrześniu spadło tempo sprzedaży funduszy inwestycyjnych. Główną przyczynę niższych wyników stanowią odkupienia z funduszy dłużnych (-0,5 mld zł) i krótkoterminowych dłużnych (-0,7 mld zł). Sprzedaż w pozostałych kategoriach funduszy dowodzi, że inwestorzy wciąż są zainteresowani tą formą lokowania kapitału. Do funduszy mieszanych wpłynęło 0,7 mld zł, do funduszy zdefiniowanej daty 0,5 mld zł, do funduszy akcyjnych 0,3 mld zł, a do surowcowych 0,1 mld z ł” – powiedziała, cytowana w raporcie, prezes zarządu IZFiA, Małgorzata Rusewicz.

„We wrześniu nadal sprzedawały się fundusze akcyjne, choć bilans (291 mln zł) jest jednym z niższych w bieżącym roku. Motorem sprzedaży pozostają fundusze o profilu uniwersalnym (236 mln zł). Podobnie jak w lipcu i sierpniu najlepiej sprzedającymi się funduszami były fundusze mieszane (668 mln zł). Za dobre wyniki odpowiada przede wszystkim wysokie zainteresowanie funduszami stabilnego wzrostu (476 mln zł)” – wskazano w raporcie.

Do funduszy zdefiniowanej daty wpłynęło 454 mln zł, z czego 308 mln zł pozyskały fundusze PPK. Po trzech kwartałach bilans sprzedaży w PPK od początku roku to 2,8 mld zł.

Na stałym i stabilnym poziomie utrzymuje się sprzedaż funduszy surowcowych (101 mln zł).

Na funduszach absolutnej stopy zwrotu we wrześniu miał miejsce odpływ kapitału (-50 mln zł) następujący po ośmiu miesiącach dodatnich wyników sprzedażowych.

Po umiarkowanie udanym sierpniu w sprzedaży funduszy dłużnych w nastąpił powrót do odpływu środków – we wrześniu netto wycofano z nich 0,5 mld zł. Kapitał odpływał z funduszy uniwersalnych (-451 mln zł) i skarbowych (-0,3 mld zł). Powodzeniem natomiast cieszyły się fundusze inwestujące w obligacje korporacyjne (+220 mln zł).

„Z funduszy krótkoterminowych dłużnych wycofano we wrześniu 678 mln zł. Mimo ujemnej sprzedaży przez cztery miesiące z rzędu bilans YTD pozostaje pozytywny (+3,5 mld zł). We wrześniu bilans sprzedaży funduszy dłużnych był ujemny i wyniósł -1,2 mld zł. Największe wypłaty dotknęły funduszy uniwersalnych (-1 mld zł). W mniejszym stopniu inwestorzy wycofywali się z funduszy skarbowych (-0,4 mld zł). Odpływom kapitału oparły się tylko fundusze obligacji korporacyjnych (0,2 mld zł)” – podano.

„Niższe niż przed miesiącem były napływy do funduszy akcyjnych (0,3 mld zł). O ile sprzedaż funduszy o globalnej ekspozycji nieznacznie wzrosła (0,4 mld zł), to równocześnie nasiliły się odkupienia z funduszy o profilu krajowym (-0,1 mld zł)” – dodano.


Artykuły powiązane

Fundusze zdefiniowanej daty i dynamika rynku akcji

Kategoria: Rynki kapitałowe
W odpowiedzi na zmiany zachodzące na rynku akcji fundusze zdefiniowanej daty zmieniają kompozycję swoich portfeli w celu uzyskania ustalonego wcześniej miksu akcji i obligacji, wytwarzając tym samym siłę, która może skutkować stłumieniem wahań rynkowych.
Fundusze zdefiniowanej daty i dynamika rynku akcji

Niskie loty Private Equity w Polsce

Kategoria: Analizy
Mówią o nich „2+20”. Biznes ten działa także w Polsce, choć wielkich ról nie gra. W Ameryce i gdzie indziej na Zachodzie te fundusze inwestycyjne są w pełni sił i wychodzą poza swe tradycyjne domeny. U nas są bliżej marginesu i raczej tam zostaną.
Niskie loty Private Equity w Polsce

Ekwilibrystyka z płynnością i taniec na wycenie liniowej

Kategoria: Rynki kapitałowe
Krajowy rynek funduszy inwestycyjnych przetrwał bezprecedensową falę ucieczki kapitału, jednak zachowanie płynności wymagało od zarządzających wiele wysiłku. Kryzys przyspieszy reformy, m.in. metod wyceny przez fundusze obligacji korporacyjnych – ocenia Michał Duniec, prezes firmy Analizy Online.
Ekwilibrystyka z płynnością i taniec na wycenie liniowej