Liczba nowych bezrobotnych w USA w ub. tyg. 376 tys.; prognoza 370 tys.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 376 tys. – poinformował Departament Pracy USA w komunikacie. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 370 tys. wobec 385 tys. poprzednio.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 3,499 mln w tygodniu, który skończył się 29 maja – podał resort pracy USA. Analitycy oczekiwali 3,602 mln wobec notowanych poprzednio 3,757 mln, po korekcie z 3,771 mln. (PAP Biznes)

kkr/ osz/


Artykuły powiązane

Najbardziej zagrożeni na liście płac

Kategoria: Oko na gospodarkę
Z 6,4 proc. w marcu do 6,6 proc. w kwietniu wzrosła stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej. Komisja Europejska w swojej najnowszej prognozie przewiduje, że sięgnie ona w tym roku 9,0 proc. Mniej optymistyczne prognozy mówią, że skutki pandemii dla rynku pracy będą jednak o wiele większe.
Najbardziej zagrożeni na liście płac