MF: Nadwyżka jst po 11 mies. 2019 – 11,407 mld zł, plan. 20,311 mld zł

15.01.2020

Nadwyżka jednostek samorządów terytorialnego po 11 miesiącach 2019 r. wyniosła 11,407 mld zł wobec planowanego deficytu 20,311 mld zł – podał resort finansów.

„Według danych ze sprawozdań, budżety jednostek samorządu terytorialnego za 11 miesięcy 2019 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 11 407 mln zł, przy planowanym deficycie w wysokości 20.311 mln zł” – napisano.

Za 11 miesięcy 2019 r. jednostki samorządu terytorialnego osiągnęły dochody ogółem w łącznej kwocie 252 872 mln zł tj. 90,4 proc. planu. W stosunku do analogicznego okresu 2018 r., wykonane dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego były wyższe o 9,9 proc.

Łączna kwota wydatków jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 241 465 mln zł, co stanowiło 80,4 proc. kwoty wydatków planowanych. W stosunku do analogicznego okresu 2018 r., kwota wydatków zrealizowanych ogółem była wyższa o 8,0 proc.

map/osz/

Artykuły powiązane