OECD: W ’21 światowy PKB wzrośnie o 5,7 proc., a w ’22 o 4,5 proc.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) obniżyła swoje szacunki wzrostu globalnego PKB w 2021 r. do 5,7 proc. wobec 5,8 proc. we wcześniejszej projekcji – wynika z najnowszego raportu. W 2022 r. światowy PKB ma wzrosnąć o 4,5 proc. vs 4,4 proc. w poprzedniej prognozie.

„Przewiduje się, że globalne ożywienie gospodarcze będzie kontynuowane, ale pozostanie nierównomierne. Kampanie szczepień postępują w różnym tempie na całym świecie, a skala wsparcia polityki makroekonomicznej i możliwość wznowienia działań wymagających intensywnego kontaktu różnią się znacznie w poszczególnych gospodarkach. Wciąż potrzebne są pewne ukierunkowane ograniczenia mobilności transgranicznej, a wariant Delta doprowadził do ponownego nałożenia restrykcji w wielu krajach o stosunkowo niskich wskaźnikach szczepień. Wpłynie to na perspektywy pełnego ożywienia we wszystkich krajach” – napisano w raporcie.

„Silne odbicie w Europie, prawdopodobieństwo dodatkowego wsparcia fiskalnego w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku oraz mniejsze oszczędności gospodarstw domowych zwiększą perspektywy wzrostu PKB w gospodarkach rozwiniętych. Globalny PKB przekroczył obecnie poziom sprzed pandemii, ale w wielu krajach utrzymują się niedobory w produkcji i zatrudnieniu, szczególnie w gospodarkach wschodzących i rozwijających się, gdzie wskaźniki szczepień są niskie” – dodano.

Analitycy podkreślili, że nierówny dostęp do szczepionek na Covid-19 może stanowić czynnik ryzyka w walce z pandemią na świecie.

„W niektórych krajach dynamika wzrostu PKB w krótkim okresie uległa spowolnieniu ze względu na wpływ wariantu Delta i tymczasowe ograniczenia podaży, ale przewiduje się, że czynniki te z czasem ulegną złagodzeniu, a niedobór wzrostu w drugiej połowie 2021 r. zostanie nadrobiony przez szybsze ożywienie w 2022 r.” – napisano w raporcie.

„Szybszy postęp we wdrażaniu szczepionek domowych zwiększyłyby popyt i obniżyły bezrobocie, ale także potencjalnie zwiększyłyby krótkoterminową presję inflacyjną. Powolny postęp we wprowadzaniu szczepionek i dalsze rozprzestrzenianie się nowych mutacji koronawirusa skutkowałoby słabszym ożywieniem i większymi stratami po stronie rynku pracy” – dodano.

Według analityków, inflacja będzie szła w dół, chociaż czynniki ryzyka dla prognoz pozostają w mocy.

„Przewiduje się, że inflacja CPI w krajach G20 spadnie z 4,5 proc. pod koniec 2021 r. do około 3,5 proc. do końca 2022 r., pozostając powyżej wskaźników obserwowanych przed pandemią. Presja podażowa powinna stopniowo zanikać, wzrost płac pozostaje umiarkowany, a oczekiwania inflacyjne są nadal zakotwiczone, ale ryzyko krótkoterminowe jest podwyższone” – napisano w publikacji.

„Trwały wzrost inflacji w stosunku do niskich poziomów obserwowanych przed pandemią może nastąpić tylko wtedy, gdy wzrost płac znacznie się nasili lub jeśli oczekiwania inflacyjne pójdą w górę. Zagregowana presja płacowa pozostaje umiarkowana, ale w niektórych branżach wymagających kontaktu z klientami, które ponownie otwarto w Stanach Zjednoczonych, takich jak rozrywka i hotelarstwo, dochodzi do znacznych wzrostów płac. Oznaki niedoboru siły roboczej pojawiły się również we wskaźnikach ankietowych w Ameryce Płn. i Europie, zwłaszcza w przypadku małych przedsiębiorstw i sektorów zależnych od pracowników sezonowych i transgranicznych, co wskazuje na ryzyko wzrostu, jeśli podaż siły roboczej nie odbije w pełni” – dodano.

kkr/ ana/


Artykuły powiązane

Logistyka to wielkie wyzwanie dla kowidowych szczepień

Kategoria: Analizy
Zaszczepienie przeciw COVID-19 kilku miliardów osób na świecie będzie nie lada przedsięwzięciem logistycznym. Wyzwanie muszą unieść zarówno producenci szczepionek, jak i inne firmy z sektora farmaceutycznego, medycznego, a także przedsiębiorstwa transportowe i logistyczne oraz rządy.
Logistyka to wielkie wyzwanie dla kowidowych szczepień

Zaufanie społeczne determinuje powodzenie szczepień

Kategoria: Analizy
Mimo masowych programów szczepień i dostaw szczepionek praktycznie żadne większe państwo na świecie nie osiągnęło do tej pory poziomu odporności populacyjnej. Główną przeszkodą jest zbyt niski poziom zaufania społecznego. Badania przeprowadzone w czasie pandemii pokazują wieloaspektowe przyczyny tego zjawiska.
Zaufanie społeczne determinuje powodzenie szczepień

Ekonomiści nie przewidują wzrostu inflacji w Wielkiej Brytanii

Kategoria: Trendy gospodarcze
Ekonomiści nie przewidują istotnego wzrostu inflacji w gospodarce brytyjskiej w najbliższym dziesięcioleciu. Główne czynniki oddziałujące na inflację w tym okresie to dynamika wzrostu gospodarki brytyjskiej, brexit, zadłużenie publiczne i czynniki globalne.
Ekonomiści nie przewidują wzrostu inflacji w Wielkiej Brytanii