Projekcja NBP: Luka popytowa w latach 2023-2024 będzie ujemna

Według najnowszej projekcji NBP luka popytowa w latach 2023–2024 będzie ujemna, co będzie przyczyniać się do obniżenia inflacji – wynika z najnowszego raportu o inflacji NBP.

„W wyniku wysokiego wzrostu gospodarczego w 2021 r. oraz I kw. 2022 r. luka popytowa w br. osiągnie poziom 1,7 proc. potencjalnego PKB (Wykres 4.16). W kolejnych latach spowolnienie dynamiki aktywności gospodarczej przełoży się na ponowne obniżenie luki popytowej, która w latach 2023-2024 będzie już ujemna. Taki kształt luki popytowej oznacza, że czynniki popytowe, które obecnie oddziałują w kierunku wyższej inflacji CPI, w dalszym horyzoncie będą przyczyniać się do jej spadku” – napisano.

Według NBP wraz z ustępowaniem negatywnego wpływu pandemii na produktywność polskiej gospodarki, tempo wzrostu potencjalnego PKB w latach 2022–2023 przejściowo wzrośnie. W 2024 r. efekt popandemicznej odbudowy zdolności produkcyjnych w dużym stopniu wygaśnie, a tempo wzrostu potencjału ponownie się obniży.

„Do przyśpieszenia dynamiki potencjału krajowej gospodarki w latach 2022-2023 przyczyni się wzrost dynamiki łącznej produktywności czynników produkcji (TFP) oraz spadek stopy bezrobocia równowagi (NAWRU). Obie kategorie nie powrócą jednak do poziomów sprzed pandemii COVID-19. Produktywność krajowej gospodarki wciąż będzie bowiem ograniczona przez zaburzenia w globalnych sieciach dostaw potęgowanych przez skutki zbrojnej agresji Rosji przeciw Ukrainie i prowadzoną przez Chiny politykę zero-covid” – napisano.

„Potencjał produkcyjny krajowej gospodarki zwiększa natomiast rosnąca aktywność zawodowa. W tym samym kierunku będzie oddziaływać rozłożone w czasie przełożenie na podaż pracy napływu uchodźców z Ukrainy, bilansując negatywny wpływ jednoczesnego odpływu migrantów (głównie mężczyzn) z niektórych branż” – dodano.

Projekcja inflacji i PKB została sporządzona z uwzględnieniem danych dostępnych do 22 czerwca 2022 r.

tus/ osz/


Tagi


Artykuły powiązane

Luki popytowe i produkt potencjalny UE w świetle kryzysu COVID-19

Kategoria: Trendy gospodarcze
Działania strategiczne złagodziły wpływ kryzysu COVID-19 na pracowników i przedsiębiorstwa. W kontekście ożywienia gospodarczego przewiduje się, że spadek produktu potencjalnego UE będzie ograniczony i przejściowy. Jednak skutki pandemii mogą ujawnić się dopiero w nadchodzących latach.
Luki popytowe i produkt potencjalny UE w świetle kryzysu COVID-19

DABE NBP: Szczyt inflacji przesuwa się na 2022 lub 2023 r.

Kategoria: Raporty
Napaść Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. wydarzyła się w świecie już inflacyjnym, z wysokimi cenami surowców i firmami zapełniającymi magazyny. Wojna tylko zaostrzy te tendencje, a w Polsce oznacza przejściowo nawet dwucyfrową inflację.
DABE NBP: Szczyt inflacji przesuwa się na 2022 lub 2023 r.

Kalendarium Wschodnie

Kategoria: Trendy gospodarcze
Poniżej w plikach pdf odpowiadających wybranym datom publikujemy Kalendarium Wschodnie. Jest to kalendarium istotnych wydarzeń gospodarczych z obszaru Rosji i Ukrainy opartych na najciekawszych informacjach z mediów działających w tych krajach.
Kalendarium Wschodnie