Skiba, MF: Wzrost płacy minim. a spadek popytu na prac. z zagranicy

24.01.2020

Wyraźny wzrost płacy minimalnej może w pierwszej kolejności prowadzić do spadku popytu na pracowników zza wschodniej granicy – ocenił wiceminister finansów Leszek Skiba w ankiecie przeprowadzonej przez „Panel Ekonomistów Polskich”.

Na pytanie, czy wprowadzanie płacy minimalnej na poziomie 4000 zł brutto do 2024 r. przyczyni się do istotnego wzrostu stopy bezrobocia w Polsce Skiba odpowiedział: „Nie”.

„Pod wpływem wyraźnego wzrostu płacy minimalnej popyt na pracę będzie malał w segmentach rynku o niskiej produktywności, co w pierwszej kolejności może prowadzić do spadku popytu na pracowników zza wschodniej granicy” – skomentował wiceminister finansów.

Skiba ocenił też, że wzrost płacy minimalnej może przyczynić się do wzrostu stopy inwestycji. „Wzrost płacy minimalnej będzie bodźcem prowadzącym do wzrostu stopy inwestycji. W korzystnych warunkach makroekonomicznych może być impulsem do zwiększenia roli maszyn i urządzeń w sektorach o niskiej produktywności, gdzie obecnie firmy w większym stopniu korzystają z pracy rąk” – napisał wiceminister finansów.

„Analizy wskazują, że nie istnieją poważne bariery związane z finansowaniem inwestycji dotyczące poziomu środków własnych, dostępu do kredytu, ceny kredytu itd. Oznacza to, że wzrost płacy minimalnej może być realnym bodźcem na rzecz wzrostu inwestycji, choć zapewne wywołującym turbulencje w niektórych przypadkach” – dodał.

pat/ana/

Artykuły powiązane