W VII ’20 nadwyżka w handlu strefy euro (nsa) wyniosła 27,9 mld euro

Nadwyżka w handlu strefy euro w lipcu 2020 r. wyniosła 27,9 mld euro, bez uwzględniania czynników sezonowych (nsa), wobec nadwyżki 21,2 mld euro w poprzednim miesiącu – poinformował Eurostat w Luksemburgu.

Nadwyżka po uwzględnieniu czynników sezonowych (sa) wyniosła zaś 20,3 mld euro wobec nadwyżki 16,0 mld euro w czerwcu 2020 r., po korekcie z +17,1 mld euro.

Analitycy prognozowali nadwyżkę na poziomie 19,3 mld euro.

aj/ana/


Artykuły powiązane

Saldo obrotów bieżących w Polsce bliskie poziomu strukturalnego

Kategoria: Badania pracowników NBP
Kształtowanie się salda rachunku obrotów bieżących jest kluczowe dla stabilności makroekonomicznej gospodarki. Saldo w Polsce nie odbiega zasadniczo od poziomu strukturalnego, czyli hipotetycznego poziomu, który wynika ze zmiennych makroekonomicznych oraz demograficznych w średnim i długim okresie.
Saldo obrotów bieżących w Polsce bliskie poziomu strukturalnego

Dwa wymiary polskiego handlu usługami

Kategoria: Analizy
Handel usługami odgrywa coraz większą rolę jako siła napędowa polskiej gospodarki. Obserwowany wzrost produktywności firm dostarczających usługi na rynek wewnętrzny znajduje swoje odzwierciedlenie również we wzroście konkurencyjności polskich firm na rynkach międzynarodowych.
Dwa wymiary polskiego handlu usługami

Jak żyć z euro – doświadczenia nowych członków strefy

Kategoria: Trendy gospodarcze
Wprowadzenie euro przyczyniło się w sposób umiarkowanie pozytywny do poprawy wyników gospodarczych Słowacji, Łotwy i Litwy, a w sposób zdecydowanie pozytywny do poprawy wzrostu gospodarczego w Estonii – to jeden z wniosków z raportu „Jak żyć z euro? Doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej”.
Jak żyć z euro – doświadczenia nowych członków strefy