Dziwny jest ten świat, lecz czy ludzi dobrej woli jest więcej?

Paweł Gąsiorowski

Perspektywy gospodarki światowej w coraz większym stopniu pogarszają się przez wciąż trwające działania zbrojne między Rosją a Ukrainą. Zamrożenie konfliktu, bez jego rozwiązania zakończonego pojednaniem, istotnie ogranicza wymianę handlową z krajami zaangażowanymi w działania wojenne, a posiadającymi zasoby, których potrzebuje cała ludzkość. Bez ludzi dobrej woli do pojednania może jednak szybko nie dojść.