• PAP

Skiba: Polityka społeczno-gospodarcza w kolejnych latach nie naruszy stabilności finansów

17.03.2016

Rozwiązania w zakresie polityki społeczno-gospodarczej w kolejnych latach będą implementowane w taki sposób, aby nie naruszyć stabilności finansów publicznych – poinformował wiceminister finansów Leszek Skiba.

„Celem rządu jest wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth) przy jednoczesnym utrzymywaniu deficytu sektora na poziomie poniżej 3 proc. PKB. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej w 2016 r. deficyt sektora wyniesie 2,8 proc. PKB. W kolejnych latach rozwiązania w zakresie polityki społeczno-gospodarczej będą implementowane w taki sposób, aby nie naruszyć stabilności finansów publicznych” – napisał Skiba, odpowiadając na interpelację poselską w sprawie źródeł finansowania programu „Rodzina500 plus” w 2017 r. i latach następnych.

„Celem zapewnienia stabilnego finansowania programu 500+ Rząd podejmuje działania ukierunkowane na poprawę ściągalności podatków. Obecnie trwają intensywne prace nad następującymi rozwiązaniami: wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (General Anti-Avoidance Rule – GAAR), obniżenie limitu na transakcje gotówkowe pomiędzy firmami – z 15 000 EUR na 15 000 PLN, reforma administracji podatkowej i celnej, których połączenie umożliwi ich lepszą współpracę oraz wprowadzenie narzędzi informatycznych do wykrywania i zwalczania wyłudzeń podatku VAT” – dodał.

Zaznaczył, że równocześnie, w roku 2017 oczekiwany jest wyższy poziom dochodów budżetu państwa z tytułu wprowadzanych w roku 2016 podatków od banków i od sklepów wielkopowierzchniowych.

„Ponadto, zgodnie z deklaracjami Premier Beaty Szydło oraz Ministra Finansów w drugiej połowie roku zostanie podjęta decyzja dotycząca możliwości obniżenia stawek podatku od towarów i usług VAT z poziomów 23 proc. i 8 proc. do odpowiednio 22 proc. i 7 proc.” – napisał


Dodaj komentarz


× dziewięć = 81

Popularne artykuły