Autor: Maciej Danielewicz

Redaktor Naczelny Obserwatora Finansowego

Podcast W czasie pandemii liczba imigrantów z Ukrainy spadła, ale – przejściowo

Pandemia spowodowała, że od 5 do 10 proc. spadła liczba imigrantów zarobkowych w Polsce, ale II połowa 2020 roku pokazała, że to było zjawisko przejściowe – mówi w podcaście Obserwatora Finansowego dr Paweł Strzelecki z Departamentu Statystyki Narodowego Banku Polskiego.

– Najnowsze badanie ankietowe wśród imigrantów z Ukrainy zostało przeprowadzone w wakacje 2020 roku, a zakończyło się na początku października, akurat w momencie pomiędzy pierwszą a kolejnymi falami epidemii koronawirusa. To dało nam możliwość przeprowadzenia w miarę normalnego badania, które dotyczyło jednego regionu – aglomeracji Wrocławia – informuje Paweł Strzelecki.

Raport zatytułowany „Badania ankietowe imigrantów z Ukrainy we Wrocławiu w 2020 roku – najważniejsze wnioski” jest dostępny na stronie internetowej NBP.

W publikacji można m.in. przeczytać:

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie wybranych wyników badania imigrantów we Wrocławiu zrealizowanego w drugiej połowie 2020 roku. Badanie to pozwala na ocenę sytuacji imigrantów oraz ich roli na rynku pracy pomiędzy pierwszą a drugą falą pandemii COVID-19 w porównaniu z poprzednim badaniem zrealizowanym w tym samym mieście w 2018 roku. Ze względu na realizację badania tylko w jednym regionie Polski zaprezentowane wyniki nie mogą być traktowane jako reprezentatywne dla całego kraju. Niemniej jednak zmiany liczby imigrantów w województwie dolnośląskim nie odbiegały istotnie od obserwacji dla całej Polski. Przy braku równie szczegółowych informacji dla innych regionów Polski tendencje obserwowane we Wrocławiu i okolicach pozostają punktem odniesienia dla analiz zmian sytuacji imigrantów po pierwszej fali pandemii. W szczególności, w dalszej części materiału rozwinięte zostały wątki dotyczące konsekwencji epidemii COVID-19 dla sytuacji imigrantów na dolnośląskim rynku pracy, strategii migracyjnych, długoterminowych planów imigrantów oraz czynników wpływających na przesyłanie przez imigrantów pieniędzy do kraju pochodzenia. W szczególności badanie to wykazało, że:

▪ W konsekwencji epidemii COVID-19 zahamowany został napływ nowych imigrantów, ale osoby mające wcześniejsze doświadczenia migracyjne w większości pozostały w Polsce i częściej niż to miało miejsce w przeszłości deklarowały chęć pozostania w Polsce w kolejnych latach.

▪ W czasie epidemii COVID-19 imigranci mogli pozostać legalnie w Polsce pomimo utraty ważności dokumentów. Z opcji tej skorzystało przez pewien czas jedynie ok. 13 proc. respondentów. Dłuższy pobyt pozostałych respondentów był wcześniej zaplanowany.

▪ Ograniczenia związane z pandemią zmieniły rynek pracy imigrantów: wzrósł udział stabilniejszych form zatrudnienia, zmniejszyła się rotacja pracowników, straciło na znaczeniu samodzielne poszukiwanie pracy przez imigrantów przy wykorzystaniu informacji o dostępnych ofertach.

▪ Badanie ankietowe wskazuje na zmianę struktury gałęziowej zatrudnienia imigrantów na korzyść przemysłu i rzemiosła. Obserwacje te nie są spójne z trendami obserwowanymi w ogólnopolskich statystykach pozwoleń na pracę.

▪ Problemem wciąż pozostaje brak wykorzystania w pełni kapitału ludzkiego imigrantów. Większość ankietowanych posiadała wykształcenie wyższe techniczne, ale pracowała poniżej swoich kwalifikacji.

▪ Odsetek osób przekazujących pieniądze za granicę zmniejszył się nieznacznie, wzrosła częstotliwość przekazywania środków, ale zmniejszyła się wartość pojedynczego przekazu. Ponad 60 proc. imigrantów wysyłających przekazy zrobiła to przynajmniej raz za pomocą firm umożliwiających tanie przekazy przez internet.

 

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z dr. Pawłem Strzeleckim.


Tagi