Zmiany w fakturowaniu handlu światowego

VoxEU

Większość transakcji w handlu światowym jest fakturowana w kilku walutach niezależnie od tego, z jakich krajów pochodzą podmioty uczestniczące w transakcji. Analiza pokazała, że wzrasta udział transakcji fakturowanych w dolarze i euro, pomimo spadającego udziału tych regionów w handlu światowym.