EBC uruchomił program skupu aktywów wart 750 mld euro

26.03.2020

Europejski Bank Centralny rozpoczął skupowanie obligacji w ramach programu skupu aktywów o wartości 750 mld euro dla przeciwdziałania negatywnemu wpływowi pandemii koronawirusa na europejską gospodarkę – poinformował w czwartek EBC.

„EBC zbada wszystkie opcje i wszystkie nieprzewidziane okoliczności, aby wesprzeć gospodarkę strefy euro w walce z tym niezwykłym szokiem” – napisano w oświadczeniu.

EBC podał w komunikacie, że tzw. limit emitenta, który ogranicza skup obligacji państwowych do jednej trzeciej zadłużenia każdego państwa członkowskiego, „nie powinien mieć zastosowania” do nowego awaryjnego, pandemicznego programu zakupów aktywów (Pandemic Emergency Purchase Program – PEPP). EBC ogłosił program PEPP 19 marca.

„Eurosystem nie będzie tolerował żadnego zagrożenia dla płynnej transmisji swojej polityki pieniężnej we wszystkich obszarach pod swoją jurysdykcją w strefie euro” – podano w oświadczeniu.

Program awaryjny PEPP ma potrwać co najmniej do końca 2020 r. Nowy program zakupów dotyczy aktywów sektora publicznego i prywatnego. Objąć ma różne klasy aktywów, w tym obligacje skarbowe. Obejmie również obligacje o krótszych terminach zapadalności niż w ramach bieżącego programu skupu aktywu netto w ramach luzowania ilościowego (QE).

Przez zniesienie limitu emitenta EBC skutecznie zmniejszył zapotrzebowanie na zastosowanie potężniejszych instrumentów, takich jak program Bezwarunkowych Transakcji Monetarnych (OMT), opracowany przez ówczesnego prezesa EBC Mario Draghiego w 2012 r. Agencja Bloomberga podała w środę, że EBC rozważał uruchomienie OMT.

„Decyzja usuwa praktycznie wszystkie ograniczenia dotyczące zakupu aktywów, dodatkowo podnosząc wiarygodność zobowiązań EBC. W razie potrzeby zakupy aktywów mogą być kontynuowane do 2021 r.”- powiedział Frederik Ducrozet, strateg w Pictet Wealth Management.

kkr/ ana/

Artykuły powiązane