Wakacje odsetkowe mogą obniżyć przychody banków o 1-1,5 mld zł

22.05.2020

Rozwiązania dotyczące wakacji odsetkowych mogą obniżyć przychody banków o 1-1,5 mld zł przy pesymistycznym scenariuszu na rynku pracy – podano w ocenie skutków regulacji projektu ustawy.

„Zawieszenie naliczania i pobierania odsetek na trzy miesiące z części umów, (oznacza – PAP) łącznie korzyść dla gospodarstw domowych na poziomie do około 1-1,5 mld złotych (przy pesymistycznym scenariuszu na rynku pracy)” – napisano.

Rząd w środę przyjął projekt ustawy przewidujący zawieszenie wykonania umowy kredytowej.

„Istotą rozwiązania jest zawieszenie obowiązku dokonywania płatności, do których kredytobiorca zobowiązany jest na podstawie zawartej umowy (zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty). W tym okresie kredytodawca nie może pobierać żadnych innych opłat, za wyjątkiem świadczeń pieniężnych, które wynikają z posiadanych przez kredytobiorcę ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu. Maksymalny termin zawieszenia wykonania umowy będzie wynosił 3 miesiące” – napisano.

Zawieszenie będzie przysługiwało kredytobiorcy, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu.

map/ asa/

Artykuły powiązane